Ruilen en retourneren


Artikel beschadigd
Mochten er producten bij levering kapot of beschadigd zijn, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan ons door te geven, in ieder geval binnen 14 dagen. Dit kan per mail (support@kubustotaal.nl), telefonisch (0181 - 621 529) of door het invullen van ons contactformulier. Bij beschadiging vragen wij u foto’s te sturen van de beschadiging. 
Als de verpakking ook beschadigd is, willen wij hier ook graag een foto van hebben. Wij proberen schade en defecten altijd dezelfde dag nog te verwerken. 
Op het moment dat een artikel moet worden teruggestuurd komen de verzendkosten in geval van schade of defect bij levering voor rekening van ons. Op het moment dat artikelen moeten worden teruggestuurd ontvangt u van ons per mail een retourformulier en evt. een pakbon. Na ontvangst van de goederen zullen wij direct overgaan tot het overmaken van het verschuldigde bedrag. Verzendkosten worden ook terugbetaald, mits alle artikelen uit dezelfde order geretourneerd worden. 
Artikel retourneren zonder beschadiging of defect
Mocht u een artikel terug willen sturen, bijvoorbeeld omdat u de verkeerde maat heeft besteld, dan moet u dat binnen 14 dagen na ontvangst aan ons melden. Dit kan per mail (support@kubustotaal.nl), telefonisch (0181 - 621 529) of door het invullen van ons contactformulier. U ontvangt per mail een bevestiging met retourformulier en evt. een pakbon. Wij zullen na ontvangst van de goederen direct het verschuldigde bedrag overmaken, inclusief verzendkosten, mits alle artikelen uit die order zijn teruggestuurd. De kosten van het retourneren zijn voor u, de koper en de producten moeten binnen 14 dagen na melding bij ons terug zijn. Als het product door ons opgehaald worden zijn de kosten € 7,50 per orderregel (€ 7,50 per bestelnummer), dit bedrag wordt afgehaald van het totaal wat u van ons terugkrijgt. Wij vragen u verder om voorzichtig om te gaan met gebruik van het artikel. Als wij het artikel niet meer als nieuw kunnen verkopen, kan het zijn dat er waardevermindering in rekening wordt gebracht.
Artikelen die niet geretourneerd mogen worden
Sommige producten mogen niet geretourneerd worden. Dit zijn bederfelijke waren en op maat gemaakte producten.
Voorbeeld modelformulier herroepen
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 
Aan: 
KubusTotaal 
Theemsweg 99
3201LT, Spijkenisse 
info@kubuskantoorartikelen.nl 


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 


Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 


Naam/Namen 


Adres 


Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


Datum(*)


Wilt u iets weten wat niet hierbij staat?  Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 op telefoonnummer 0181 621 529. Daarnaast kunt ons ook mailen, support@kubustotaal.nl Ons streven is om uw mail zo snel als mogelijk te behandelen.